Data Filter

data-filter-2-screen

Editor numerických súborov
(TXT, CSV, MXD a iné plain-text súbory, WAV) Program umožňuje filtrovať, strihať, generovať signály rôznymi funkciami, nahrávať cez mikrofónový vstup, zoraďovať ich hodnoty, prevracať poradie, otáčať znamienka a rôzne ďalšie operácie nad jednorozmerným poľom čísel. Obsahuje manažéra vrstiev, takže je možné pracovať naraz s viacerými súbormi a vytvárať prechody medzi nimi. Otvorené súbory je tiež možné prehrať ako audio.

Minimálne požiadavky:
Windows: .NET Framework 4
Linux: Wine 1.6 / Mono runtime