JASY

JASYJazyky a Syntaktická analýza

Táto aplikácia umožňuje:

 • Čistenie gramatiky a overovanie akceptácie slova regulárnou gramatikou
 • Prevod regulárneho výrazu na gramatiku
 • Prepis gramatiky do Graibachovej Normálneho Tvaru
 • Minimalizáciu deterministického konečného automatu a prevod do GNT
 • Overenie akceptácie slova zásobníkovým automatom
 • Spúšťať BrainFuck Interpreter < > [ ] + - , .
 • Overenie akceprácie slova Turingovym strojom
 • Spúšťať Thue Interpreter original->!replacement;
 • Výpočet pravdepodobnosti výskytu slova v jazyku
  pomocou deterministického Markovoho stroja A a 0,5 B
 • Spúšťať Minského stroj 1 A x y 2

Minimálne požiadavky:
Windows: .NET Framework 4.7
Linux: mono-runtime

Verzia programu:
1.0.1.5 – 29/01/2019