Graph Theory

Graph Theory 2.0.4.51

Program na kreslenie grafov

a riešenie úloh nad nimi, ako sú napríklad: minimálna kostra, Eulerovský ťah, najkratšia trasa, rôzne štatistiky, priestorová rotácia, generovanie matíc susedností a incidencií, počty komponentov, vyhľadávanie nevyhnutných mostov a strategických miest, výpočet skóre a generovanie grafu  podľa neho, rozpoznávanie grafov z obrázkov a iné. Grafy môžu byť tiež orientované a ohodnotené. Hrany aj vrcholy obsahujú atribút názvu a veľkosti / šírky. Program obsahuje tiež nastavenia, kde je možné ľubovoľne nastaviť farbu pre každý typ. Pre lepšie spracovávanie grafov je možné vložiť do pozadia obrázok ako predlohu.

Minimálne požiadavky:
Windows: .NET Framework 4 Client Profile
Linux: mono-runtime

Verzia programu:
2.0.4.51 – 12/09/2016

Download

Galéria

Optické rozpoznávanie grafov Hamiltonova kružnica Výber začiatku a konca trasy Najkratšia trasa Nastavenia Strategické body Chemické vzorce Neurónová sieť