Numlock Status

data-filter-2-screen

Grafický indikátor zapnutia kláves Numlock a Capslock

Táto mini-aplikácia indikuje stav kláves Capslock a Numlock pomocou dvoch tray-ikon v notifikačnej oblasti. Je určená hlavne pre užívateľov notebookov, ktorý nemajú hardvérové LED indikátory – typicky napríklad Acer. Program funguje bez inštalácie, bude sa spúšťať automaticky z miesta uloženia exe súboru (to je možné vypnúť v nastaveniach).

Minimálne požiadavky:
Windows: .NET Framework 4

Verzia programu:
1.0.0.2 – 25/09/2017

Galéria